Wskazówka Działu Obsługi Klienta

Jeśli musisz utworzyć konto Payportal, będzie Ci potrzebny unikalny adres e-mail.

Nie możemy założyć konta, jeśli adres e-mail jest już powiązany z innym kontem Payportal.

Członkowie powinni zaktualizowć profil LifeWave, dodając nowy unikalny adres e-mail, a następnie ponownie złożyć wniosek o utworzenie konta Payportal.