Polityka LifeWave dotycząca sprzedaży na platformach Amazon i Ebay

Przypomnienie polityki LifeWave dotyczącej sprzedaży produktów LifeWave za pośrednictwem platform Amazon oraz Ebay

Zauważyliśmy, że coraz większa liczba dystrybutorów sprzedaje produkty LifeWave za pośrednictwem platform Amazon oraz Ebay.  Przypominamy, że jest to zakazane, a członkom, którzy korzystają z takich rynków zbytu grozi rozwiązanie umowy oraz grzywna w wysokości 10 tys. dolarów za każdy przypadek wykryty przez LifeWave. Prosimy o przeczytanie fragmentu oficjalnego dokumentu dotyczącego polityki LifeWave:

  • 14: Sprzedaż produktów LifeWave na innych platformach sprzedażowych (takich jak Amazon.com lub eBay.com) jest surowo zabronione.

 

  • 18 Członkowie LifeWave nie mogą sprzedawać produktów LifeWave za pośrednictwem jakiejkolwiek platformy aukcyjnej lub sprzedaży detalicznej, takiej jak Amazon, eBay lub podobne. Członkowie LifeWave, którzy wykorzystują tę formę sprzedaży mają nieuczciwą przewagę nad innymi członkami. Członkowie LifeWave nie mogą dostarczać produktów LifeWave osobom trzecim, które zamierzają sprzedawać produkty na platformach sprzedaży detalicznej. Takie zachowanie będzie skutkowało zamknięciem konta przedstawiciela.