Member Recognition

Congratulations to our Members who moved up a rank in LifeWave from May 29 – June 4!

Managers:
張靜梅 Chang Ching Mei – Hong Kong
徐琴 chen hsu chin – Tawian
陳思樺 CHEN,SZU-HUA – Tawian
Birgit Konteh – Austria
D. Müller – Germany
潘邦築 PAN, PANG-CHU – Tawian
Helga Pölzlbauer – Austria
Brigitte Schlager – Austria
王紀蘋 WANG,CHI-PING – Tawian
傅李以利 Yi-Li Fu Li – Tawian
陳 亭彣 – Tawian
維隆 翁 – Tawian