Obsługi Klientów: Polityka Członków

Zmiana sponsora ani pozycji w strukturze nie są dozwolone. Jeśli wydaje Ci się, że Twoja prośba jest zasadna, wypełnij odpowiedni formularz i prześlij go do oceny Obsłudze Klienta. Formularze dotyczące zmiany sponsora lub pozyskanych dystrybutorów znajdują się na Twoim Koncie w zakładce „Źródła”. Aby uzyskać więcej informacji na temat roszad i zmian sponsorów, przejdź do punktu 5.4 Polityki znajdującego się w sekcji Polityka Członków pod linkiem www.lifewave.com/policies.asp.