Wydarzenie sponsorów MOPH LIfeWave

LifeWave z radością zawiadamia, że ostatnio byliśmy sponsorem wydarzenia w Palm Beach na Florydzie dla Weteranów Orderu Purpurowego Serca Florydy Inc., jednostki zależnej od Kapituły Wojskowej Orderu Purpurowego Serca (MOPH), w ramach naszej aktualnej inicjatywy wspierania weteranów. Artykuły dotyczące tego wydarzenia pojawiły się w kilku publikacjach, między innymi w gazecie Palm Beach Daily News oraz newsletterze Palm Beach Gardens. Zdjęcia oraz opis wydarzenia opublikował też magazyn Florida Weekly. Dziennik Palm Beach Post planuje opublikować podobny artykuł w ciągu kolejnych trzydziestu dni.

Podczas tego wydarzenia, Członek LifeWave, Thomas Burke, został mianowany „Ambasadorem” Orderu Purpurowego Serca Weteranów Florydy. W formalnej prezentacji, Dowódca Sił Zbrojnych Wojskowego Orderu Purpurowego Serca Stanu Floryda, Richard Hund, oznajmił, że „dotychczasowy, teraźniejszy i przyszły wkład pana Burke w pomoc dzielnym weteranom walczącym dla kraju oraz ich rodzinom powinien służyć wszystkim za przykład”.

Dowódca Hunt powiedział także, że była to pierwsza tego rodzaju nominacja w historii Orderu, który po raz pierwszy przyznał George Washington.

Stanowisko Ambasadora jest całkowicie dobrowolne, podobnie jak cała organizacja Weteranów Purpurowego Serca oraz MOPH, z kilkoma wyjątkami. Na Stanowej Konwencji w 2013 roku, Thomas również został wyróżniony Orderem za „wyjątkową służbę”. Jest to najwyższe wyróżnienie jakie można przyznać osobie nie odznaczonej Orderem. Thomas powiedział, że czuje się zaszczycony tym wyróżnieniem i przyrzeka wypełniać obowiązki Ambasadora w taki sposób, aby znaczenie Orderu i Weteranów było coraz większe.