Kundeservice tip

Vores kundeservice team vil gerne dele det følgende tip, der omhandler overførselsanmodninger.

Når man indsender en anmodning om overførsel af et LifeWave Business Centre, beder vi dig om, at du ikke ændrer nogle detaljer på din LifeWave konto, eftersom dette vil blive gennemført af vores kundeservice team.

Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på customerservice@lifewave.com eller customerserviceeu@lifewave.com