Komunikaty Działu Obsługi Klienta: Maksymalna kwota wypłaty

Maksymalna kwota wypłaty jest częścią wszystkich binarnych planów wynagrodzeń i stanowi część planu LifeWave od samego początku. Oferujemy jeden z najhojniejszych programów prowizji w branży, ale nie od rzeczy będzie przypomnieć, co to jest maksymalna kwota wypłaty, dlaczego istnieje i w jaki sposób jest obliczana.

Ponieważ punkty za wielkość sprzedaży w binarnych planach wynagrodzeń przysługują za nieograniczoną liczbę poziomów w dół, kwota naliczonych prowizji również rośnie bez ograniczeń. Z tego powodu konieczne jest ograniczenie systemowe w ich wyliczaniu (maksymalna kwota wypłaty).

Maksymalna kwota wypłaty w LifeWave wynosi 60% całkowitej liczby punktów BV, które przechodzą przez system w dowolnym tygodniu, za który naliczana jest prowizja. Jeżeli, na przykład, łączna wielkość BV w tygodniu, za który wypłacana jest prowizja wynosi 100000 punktów, całkowita kwota wypłaconej prowizji za cykl płatności i premie równoważne łącznie wyniesie 60000 USD.

Maksymalna kwota wypłaty ma zastosowanie tylko do płatności za cykl i premii równoważnych i zawsze wyłączamy spod niej pierwsze cztery cykle. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta LifeWave.