Obsługi Klientów: Automatyczną Dostawę BV Maintenance

Jeśli chcesz zrealizować automatyczną dostawę BV Maintenance, upewnij się, że termin ważności Twojej karty kredytowej nie upływa przed zakończeniem okresu Automatycznej Dostawy. Jeśli termin ważności Twojej karty kończy się wcześniej, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta i zaktualizuj dane swojej karty kredytowej, aby Twoje zlecenie Automatycznej Dostawy zachowało aktywny status.