Aktualizacja planu prowizyjnego dostępna we wszystkich językach

Niedawno aktualizowany plan prowizyjny jest już dostępny we wszystkich językach. Aby pobrać plik PDF, zaloguj się na swoje konto, kliknij Źródła w prawym górnym rogu, następnie Narzędzia marketingowe po lewej. Następnie przejdź do WYBIERZ SEKCJĘ w prawym górnym rogu i wybierz Opis planu prowizyjnego.