Przypomnienie dotyczące Polityki członków

Prosimy o zapoznanie się z Polityką członków, gdyż odnosi się ona do sprzedaży lub próby sprzedaży produktów LifeWave na „aukcjach internetowych lub masowych portalach sprzedaży detalicznej, takich jak Amazon, Ebay i podobne”. Jest to zabronione. (Punkt 9.18). Również „korzystanie ze sklepów online innych niż konto członkowskie LifeWave do sprzedaży produktów LifeWave jest surowo zabronione…” (punkt 9.6.3). I ostatnie ograniczenie „Treści, inne niż te dostępne w oficjalnych materiałach lub na stronie internetowej firmy, nie mogą być publikowane na stronach internetowych tworzonych przez członków”. (Punkt 9.6.1). Życie jest zbyt krótkie, aby naruszać korporacyjne zasady LifeWave, gdyż może to doprowadzić do zakończenia współpracy. Odpowiedzialność to podstawa!